Kathryn (Kay) Louise Beringer
Kathryn Wegscheid
Luella & Kathryn Beringer 4-4-1918
Kathryn & Kevin Wegscheid
Kathryn Wegscheid Kevin visit
Luella & Kathryn Beringer
Brad & Kathryn Wegscheid
Kathryn Wegscheid 002
Luella & Kathryn Beringer confirmation 1933
Luella & Kathryn Beringer 1933
Luella & Kathryn Beringer communion 1932