Martin (Marty) Alois Wegscheid
Martin Wegscheid mug
Martin Wegscheid carpenter
Martin Wegscheid farmer
Martin Wegscheid hunter
Martin Wegscheid youth
Martin Wegscheid grade school
Martin Wegscheid graduation 1965
Martin & Marcella Wegscheid
Martin Wegscheid baby